Přírodní kosmetika, biopotraviny, bio aromaterapie
Naše nabídka zboží
menu

Právní ujednání

Ochrana osobních údajů

Informace o našich registrovaných zákaznících uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Mgr. Olga Chlápková je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje, které získáme od našich zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu a nejsou neposkytovány třetím osobám.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji našich zákazníků pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách www.vsebio.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpovědnost

Informace na webových stránkách www.vsebio.cz jsou částečně přebírány i od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.

Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách www.vsebio.cz, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.